• Нашите ценности

    Кооперативни ценности, взаимопомощ и солидарност

    Ангажираност – ние сме готови винаги да дадем ескспертен съвет по всяко време за всеки клиент, когато е в нужда;

    Бързо обслужване -  ние считаме, че времето на нашите клиенти е ценно;

    Информация навреме – ние държим да бъдем постоянно информирани какво се случва с нашите клиенти;

    Етичност -  ние се придържаме към нашия етичен кодекс и сме отговорни към клиенти и служители;

    Работа в екип – ние всички сме уверени, че добрите резултати идват само когато всички наши експерти участват заедно в решаването на вашите проблемите.