• Нашата мисия

        Мисията на кредитна кооперация „Марица Инвест“ е да предоставя достъп до качествени финансови и нефинансови услуги на дребния бизнес в селските и полуградските райони.  По този начин ръководството на кооперация би искало да даде възможност  на хората с дребен бизнес, живеещи в селските райони и малките градове да имат повече шансове за достоен живот.