• Кредити за ремонтни дейности

    Кредити за ремонт на жилища и обзавеждане

    • Цел на кредита -  подмяна на стара дограма с нова, подмяна на покривни конструкции, външна и вътрешна изолация, електрическа и ВиК инсталации, подмяна на отоплителни системи и др. 
    • Такса за разглеждане на кредит – 15 лв.
    • Такса при отпускане на кредит – 2,0%, удържа се еднократно. 
    • Лихва - фиксирана лихва от 16% за целия период.
    • Срок на издължаване - до 60 месеца.
    • Минимален размер на кредити - 1,000 лева. 
    • Максимален размер на кредита- 10,000 лева.
    • Начин на издължаване - кредита се изплаща разсрочено,  на ежемесечни вноски съдържащи равни вноски по главница и намаляваща лихва.  Размера на вноските се определя на база доходите на семейството и задължителен минимален остатък за издръжка.
    • Обезпечения; поръчителство до трима поръчители. Заемополучателя подписва запис на заповед  до размера на дължимата сума.