• Кандидатстване за заем

    Процедура за кандидатстване

     

    Какво да направите, когато кандидатствате за кредит при нас:

     

    1. Свържете се с офиса на кредитната кооперация. Адресите и телефоните ще намерите в контакти.

    2. Подайте молба за кредит. Кредитния инспектор ще Ви помогне в обработката на всички необходими документи и попълването на формулярите.

    3. Кредитния инспектор или друг служител от фиса ще Ви посети на място, за да се запознае с вашия бизнес.

    4. Разглеждане на искането за кредит от кредитния инспектор.

    5. Получаване на финансово предложение от Марица Инвест.

     

    Тук може да изтеглите следните докумети:

    Вътрешни правила за предоставяне на кредити

    Молба за кредит